www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka

Zimná služba

Zimná služba začína 15.12.2018. Na nižšie uvedenom linku si môžete pozrieť prehľadnú mapu s farebne rozlíšenými verejnými priestranstvami. Podľa jednotlivých farebných označení zistíte, kto sa má postarať a je zodpovedný za údržbu jednotlivých chodníkov a komunikácií.

Nová interaktívna mapa zimnej údržby