www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka

Zimná služba

Zimná služba začína 15.11.2017. Na nižšie uvedenych linkoch si môžete pozrieť prehľadnú mapu s farebne rozlíšenými verejnými priestranstvami. Podľa jednotlivých farebných označení zistíte, kto sa má postarať a je zodpovedný za údržbu jednotlivých chodníkov a komunikácií. Pre podnety a otázky ohľadne zimnej pohotovosti Vám slúži biela linka: 02 63 820 158

Nová interaktívna mapa zimnej údržby

Online mapa pozícii vozidiel zimnej údržby

Postupne pracujeme na ďalších vylepšeniach mapy