www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka

O Z N A M

PREVÁDZKA ZBERNÉHO DVORA POČAS SVIATKOV

Vážení občania týmto oznamom si Vás dovoľujeme informovať o zmenách prevádzkových hodín na Zbernom dvore Čapajevova 6, Petržalka.

Zberný dvor bude v termínoch: od 22.12.2018 až do 06.01.2019 zatvorený.

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka praje všetkým obyvateľom krásne a pokojné Vianočné sviatky a úspešný Nový rok.

Bc. Richard Uhrín
poverený vedením MPVPS