www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka

Vianočné trhy

informácie a tlačiva na prenájom stánkov na Vianočných trhoch 2018.

Stánky na predaj občerstvenia

Stánky na predaj tovaru