www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka

Verejné obstarávanie

Štvrťročné zverejnenie zákaziek /podľa §9 zákona o VO/

zákazky podľa § 117 zákona o VO - IV. štvrťrok 2018.doc
zákazky podľa § 117 zákona o VO - III. štvrťrok 2018.doc
zákazky podľa § 117 zákona o VO - II. štvrťrok 2018.doc
zákazky podľa § 117 zákona o VO - I. štvrťrok 2018.doc
zákazky podľa § 117 zákona o VO - IV štvrťrok 2017.doc
zákazky podľa § 117 zákona o VO - III. štvrťrok 2017.doc
zákazky podľa § 117 zákona o VO - II. štvrťrok 2017.doc
zákazky podľa § 117 zákona o VO - I. štvrťrok 2017.doc
zákazky podľa § 117 zákona o VO - IV. štvrťrok 2016.doc
zákazky podľa § 117 zákona o VO - III. štvrťrok 2016.doc
zákazky podľa § 117 zákona o VO - I. štvrťrok 2016.doc
zákazky podľa § 9 zákona o VO - IV. štvrťrok 2015.doc
zákazky podľa § 9 zákona o VO - I. štvrťrok 2015.doc
zákazky podľa § 9 zákona o VO - IV. štvrťrok 2014.doc

Výzvy a informácie