www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka


Verejné obstarávanie

Štvrťročné zverejnenie zákaziek /podľa §9 zákona o VO/

zákazky podľa § 117 zákona o VO - II. štvrťrok 2019:
Súhrnná správa o zákazkach podľa §117 za II.štvrťrok 2019.docx
Súhrnná správa o zákazkach nad 1000eur za II.štvrťrok 2019.docx

zákazky podľa § 117 zákona o VO - I. štvrťrok 2019:
Súhrnná správa o zákazkach podľa §117 za 1.štvrťrok 2019.docx
Súhrnná správa o zákazkach nad 1000eur za 1.štvrťrok 2019.docx
Súhrnná správa z e-trhoviska I.štvrťrok 2019.docx

zákazky podľa § 117 zákona o VO - IV. štvrťrok 2018.docx
zákazky podľa § 117 zákona o VO - III. štvrťrok 2018.doc
zákazky podľa § 117 zákona o VO - II. štvrťrok 2018.doc
zákazky podľa § 117 zákona o VO - I. štvrťrok 2018.doc
zákazky podľa § 117 zákona o VO - IV štvrťrok 2017.doc
zákazky podľa § 117 zákona o VO - III. štvrťrok 2017.doc
zákazky podľa § 117 zákona o VO - II. štvrťrok 2017.doc
zákazky podľa § 117 zákona o VO - I. štvrťrok 2017.doc
zákazky podľa § 117 zákona o VO - IV. štvrťrok 2016.doc
zákazky podľa § 117 zákona o VO - III. štvrťrok 2016.doc
zákazky podľa § 117 zákona o VO - I. štvrťrok 2016.doc
zákazky podľa § 9 zákona o VO - IV. štvrťrok 2015.doc
zákazky podľa § 9 zákona o VO - I. štvrťrok 2015.doc
zákazky podľa § 9 zákona o VO - IV. štvrťrok 2014.doc

Výzvy a informácie

NÁKUP ÚŽITKOVÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL DO 3,5T. SKLOPNÝ VALNÍK

Dátum zverejnenia – 09.07.2019
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 12.07.2019 do 13.00 hod.
Dokumenty:
Výzva na predkladanie ponúk - Úžitkové motorové vozidlá do 3,5t. sklopný valník.docx
Príloha č.1 - opis predmetu_Nákup úžitkových motorových vozidiel do 3,5t. sklopný valník.docx