www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka


Ponuka práce

  • Ekonóm – účtovník, informácie v priloženom dokumente Ekonom - účtovník.docx
  • Obsluha ručnej mechanizácie – informácie v priloženom dokumente obsluha ručnej mechanizácie.docx
  • Vodič nad 3,5t – informácie v priloženom dokumente vodič nad 3,5t.docx
  • Vodič sk B – informácie v priloženom dokumente vodič sk B.docx