www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka


O nás

Zriaďovacie listiny:
ŠTATÚT
Zriaďovacia listina

Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava Petržalka

Vedenie: Mgr. Viktor Baumann – poverený vedením (od 19.3.2019),

Zamestnanci sa riadia etickým kódexom zamestnancov mestskej časti Bratislava - Petržalka : Etický kódex zamestnanca

Podanie info-žiadosti v sekcií kontakt