www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka

Kontakt

Telefónny zoznam zamestnancov

MP VPS Petržalka

Roman Beleš
komunikácie III. a IV. triedy, zeleň

0918 583 755
beles@mpvps.sk

Marek Kovačič
Vedúci úseku údržby

0918 645 794
kovacic@mpvps.sk

Jarmila Sadovská
personalistika, trhovisko

0918 583 757
sadovska@mpvps.sk

Ing. Marta Lazarevičová
Ekonómka

0918 583 754
lazarevicova@mpvps.sk

Zdena Studenková
archív, fakturácia a pokladňa

0907 942 434
studenkova@mpvps.sk

Dušan Figel
Zberný dvor

02 63 821 203, 0917 131 045
figel@mpvps.sk

Zelená linka

02 63 820 158

Poslať Email na tento kontakt:
Všetky položky sú povinné