www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka

Čistenie a údržba komunikácií