www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka

Archív oznamov

Vážení Petržalčania,

zberný dvor bude od 24.12.2017 do 2.1.2018 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

Za pochopenie ďakujeme.

Výberovéhé konanie na obsadenie miesta vedúceho úseku údržby je ukončené: Príloha

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava k zámeru „ Zberný dvor odpadov Bratislava – Petržalka, rozšírenie“ príloha

Zimná služba

Ponúkame Vám aktuálne informácie o počasí v Petržalke, aj predpoveď na ďalšie dni. Teda, ak chcete vedieť, kde momentálne fúka, sneží, aká je teplota v konkrétnej časti Petržalky, stačí si otvoriť tento link: http://meteofact.com/petrzalka

Zimná služba začína 15.11.2016. Na nižšie uvedenom linku si môžete pozrieť prehľadnú mapu s farebne rozlíšenými verejnými priestranstvami. Podľa jednotlivých farebných označení zistíte, kto sa má postarať a je zodpovedný za údržbu jednotlivých chodníkov a komunikácií. Pre podnety a otázky ohľadne zimnej pohotovosti Vám slúži biela linka: 02 63 820 158
Zimná služba a mapa zimne služby

Obchodná verejná súťaž na predkladanie návrhov na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na predmet súťaže „Hrabačka Smithco Sweep Star 60“     Vyhlásenie         Výsledky

Obchodná verejná súťaž na prenájom stánkov na vianočný tovar mimo občerstvenia Vianočných trhov 2016:     Vyhlásenie         Podmienky         Prihláška         Vyhodnotenie

Obchodná verejná súťaž na prenájom stánkov na predaj občerstvenia počas Vianočných trhov 2016:
                         Vyhlásenie         Podmienky         Prihláška         Vyhodnotenie

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy - Pavilón detských ihrísk na Hrobákovejj ul.
Podmienky OVS - Hrobákova
Vyhl. OVS - PDI Hrobákova
Výsledky OVS PDI Hrobáková

V období od 28.12.2015 do 3.1.2016 bude z technických príčin zberný dvor zatvorený.

Vyhlásenie - Obchodnú verejnú súťaž nájom PDI na Gessayovej ul.č.9, Bratislava- Petržalka

OVS PDI Gessayova - vyhodnotenie 21.10.
Vyhl OVS Gessayova 9
Podmienky OVS Gessayova 9
OVS PDI na Gessayovej č.9, Bratislava
podmienky OVS PDI Gessayova
Výsledky OVS Gessayova 23.09.2015

Vyhlásenie - O b c h o d n á v e r e j n á s ú ť a ž na prenájom stánkov na predaj občerstvenia počas Vianočných trhov 2015 pre príležitostný trh na verejnom priestranstve na Námestí Republiky v čase od 05.12.2015 do 20.12.2015

VOS obc vyhlasenie
VOS obc prihlaska
VOS obc podmienky

Vyhlásenie - O b c h o d n á v e r e j n á s ú ť a ž na prenájom stánkov na vianočný tovar mimo občerstvenia pre príležitostný trh na verejnom priestranstve na Námestí Republiky v čase od 05.12.2015 do 20.12.2015

VOS dar vyhlasenie
VOS dar prihlaska
VOS dar podmienky

Vyhodnotenie - O b c h o d n á v e r e j n á s ú ť a ž na prenájom stánkov na predaj občerstvenia počas Vianočných trhov 2015 pre príležitostný trh na verejnom priestranstve na Námestí Republiky v čase od 05.12.2015 do 20.12.2015

Vianočné trhy vyhodnotenie obc

Vyhodnotenie - O b c h o d n á v e r e j n á s ú ť a ž na prenájom stánkov na vianočný tovar mimo občerstvenia pre príležitostný trh na verejnom priestranstve na Námestí Republiky v čase od 05.12.2015 do 20.12.2015

Vianočné trhy vyhodnotenie mimo