www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka

Zelená linka

Vážení občania,
podnety, postrehy a návrhy v oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka môžete na MP VPS podať prostredníctvom e-mailu, telefonicky priamo na zverejnených číslach zodpovedných zamestnancov alebo prostredníctvom "zelenej linky".
Vaše podnety budú zaznamenané a postúpené k riešeniu zodpovedným zamestnancom MP VPS.
Číslo zelenej linky je 02/ 63 820 158.
Váš odkaz môžete zanechať na záznamníku anonymne, ale pre potrebu prípadnej konzultácie prosíme zanechať na Vás telefonický kontakt a my sa Vám vo Vami požadovenej veci ohlásime.