www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka

O nás

Zriaďovacie listiny:
ŠTATÚT
Zriaďovacia listina

Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava Petržalka

Vedenie: Ing. Martin Füzek – riaditeľ (od 15.7.2015), životopis

Zamestnanci sa riadia etickým kódexom zamestnancov mestskej časti Bratislava - Petržalka : Etický kódex zamestnanca

Podanie info-žiadosti v sekcií kontakt